Bưu điện văn hóa xã Thụy Phương

  • Mã bưu điện: 129900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Phương
  • Địa chỉ: Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 8383240