Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Phú

  • Mã bưu điện: 158163
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Phú
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thuỵ Phú, Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433785928