Bưu điện văn hóa xã Thụy Liên

  • Mã bưu điện: 412900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Liên
  • Địa chỉ: Thôn An Lệnh, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0386729941