Bưu điện Cầu Vàng

  • Mã bưu điện: 412270
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Vàng
  • Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.561294