Bưu điện văn hóa xã Thượng Yên Công

  • Mã bưu điện: 208450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Yên Công
  • Địa chỉ: Thôn Năm Mẫu 2, Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: 02033853021