Bưu điện văn hóa xã Thượng Hà

  • Mã bưu điện: 276270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Hà
  • Địa chỉ: Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 0989734824