Bưu điện văn hóa xã Hồng Sỹ

  • Mã bưu điện: 274690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Sỹ
  • Địa chỉ: Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0972695975