Bưu điện văn hóa xã Thọ Minh

  • Mã bưu điện: 451020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Minh
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thọ Minh, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0917041827