Bưu điện văn hóa xã Thiệu Tâm

  • Mã bưu điện: 445900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Tâm
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến 2, Xã Thiệu Tâm, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0947817136