Bưu điện văn hóa xã Thiệu Công

  • Mã bưu điện: 445760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Công
  • Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Thiệu Công, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0948716795