Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương

  • Mã bưu điện: 381410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương
  • Địa chỉ: Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0849750555