Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1

  • Mã bưu điện: 841400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763839131