Bưu điện văn hóa xã Thanh Kỳ

  • Mã bưu điện: 454930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Kỳ
  • Địa chỉ: Thôn Kim Đồng, Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 0944251656