Bưu điện văn hóa xã Trung Ý

  • Mã bưu điện: 453930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Ý
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trung Ý, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0914428815