Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đại

  • Mã bưu điện: 457140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đại
  • Địa chỉ: Xóm Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 01243678363