Bưu điện văn phòng BĐ VP BĐ tỉnh

  • Mã bưu điện: 441050
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ VP BĐ tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: