Bưu điện văn hóa xã Thần Xa

  • Mã bưu điện: 253350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thần Xa
  • Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0943912844