Bưu điện văn hóa xã Thạch Tượng

  • Mã bưu điện: 447310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Tượng
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành
  • Điện thoại: 01295960784