Bưu điện văn hóa xã Tây Hồ

  • Mã bưu điện: 451270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Hồ
  • Địa chỉ: Thôn Hội Hiền, Xã Tây Hồ, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0949348901