Bưu điện văn hóa xã Tề Lỗ

  • Mã bưu điện: 282860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tề Lỗ
  • Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc
  • Điện thoại: 02113857582