Bưu điện Tam Đảo Núi

  • Mã bưu điện: 283601
  • Bưu cục: Bưu điện Tam Đảo Núi
  • Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: 02113824200