Bưu điện văn hóa xã Tân Xã

  • Mã bưu điện: 155530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Xã
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cừ Viên, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433595927