Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Trung

  • Mã bưu điện: 873890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Trung
  • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02773629001