Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh

  • Mã bưu điện: 932860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 0384393443