Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa

  • Mã bưu điện: 932690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753862446