Bưu điện văn hóa xã Tam Hải

  • Mã bưu điện: 562348
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hải
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 0913034976