Bưu điện văn hóa xã Quế Châu

  • Mã bưu điện: 563032
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Châu
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quế Châu, Huyện Quế Sơn
  • Điện thoại: 0978797022