Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng

  • Mã bưu điện: 206530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033763101