Bưu điện văn hóa xã Phượng Vỹ

  • Mã bưu điện: 297260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Vỹ
  • Địa chỉ: Thôn Khổng Tước, Xã Phượng Vỹ, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 887162