Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao

  • Mã bưu điện: 222970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao
  • Địa chỉ: Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864554