Bưu điện văn hóa xã Cao Đức

  • Mã bưu điện: 223260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Đức
  • Địa chỉ: Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223669260