Bưu điện văn hóa xã Phường 8

  • Mã bưu điện: 931050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 8
  • Địa chỉ: Đường Lộ Thầy Cai, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753816232