Bưu điện Cái Mơn

  • Mã bưu điện: 931800
  • Bưu cục: Bưu điện Cái Mơn
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: 02753898100