Bưu điện văn hóa xã Bình Khánh Tây

  • Mã bưu điện: 932300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Khánh Tây
  • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây, Huyện Mỏ Cày Nam
  • Điện thoại: 02753847374