Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

  • Mã bưu điện: 932100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
  • Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 0972178238