Bưu điện văn hóa xã Phú Xá

  • Mã bưu điện: 242140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xá
  • Địa chỉ: Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053852118