Bưu điện văn hóa xã Thượng Cường

  • Mã bưu điện: 245740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cường
  • Địa chỉ: Thôn Làng Nong, Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820201