Bưu điện văn hóa xã Phú Phương

  • Mã bưu điện: 154800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Phương
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433864061