Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu Tế

  • Mã bưu điện: 157610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu Tế
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 01645286101