Bưu điện văn hóa xã phu ngoc

  • Mã bưu điện: 275037
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã phu ngoc
  • Địa chỉ: Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0943287466