Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám

  • Mã bưu điện: 275980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám
  • Địa chỉ: Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 01236846205