Bưu điện văn hóa xã Trưng Vương

  • Mã bưu điện: 274270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trưng Vương
  • Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 01697359965