Bưu điện văn hóa xã Phú Kiết

  • Mã bưu điện: 862220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Kiết
  • Địa chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: 0329720919