Bưu điện Cái Bè

  • Mã bưu điện: 864700
  • Bưu cục: Bưu điện Cái Bè
  • Địa chỉ: Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 02733923179