Bưu điện Thiên Hộ

  • Mã bưu điện: 864810
  • Bưu cục: Bưu điện Thiên Hộ
  • Địa chỉ: Ấp Hậu Phú 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 02733760600