Mã bưu điện Cai Lậy – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang: Bưu điện Cai Lậy, Bưu điện Nhị Quý, Bưu điện Bình Phú, Bưu điện Mỹ Phước Tây, Bưu điện Ba Dừa, Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Nam, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Bắc, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Lộc, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phú An, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Đức, Bưu điện văn hóa xã Hội Xuân, Bưu điện văn hóa xã Long Tiên, Bưu điện văn hóa xã Tân Phong, Bưu điện văn hóa xã Tam Bình, Bưu điện văn hóa xã Ngũ Hiệp, Đại lý bưu điện Hưng Long, Bưu cục khai thác cấp 2 Cai Lậy, Bưu cục văn phòng VP BDH Cai Lậy

Bưu điện Cai Lậy

 • Mã bưu điện: 864100
 • Bưu cục: Bưu điện Cai Lậy
 • Địa chỉ: Sô´62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 02733773500

Bưu điện Nhị Quý

 • Mã bưu điện: 864186
 • Bưu cục: Bưu điện Nhị Quý
 • Địa chỉ: Ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 02733814001

Bưu điện Bình Phú

 • Mã bưu điện: 864270
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Phú
 • Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại:

Bưu điện Mỹ Phước Tây

 • Mã bưu điện: 864230
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Phước Tây
 • Địa chỉ: Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 02733827363

Bưu điện Ba Dừa

 • Mã bưu điện: 864440
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Dừa
 • Địa chỉ: Ấp 17, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 02733811566

Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận

 • Mã bưu điện: 864296
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận
 • Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Phú Nhuận, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0852510749

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Nam

 • Mã bưu điện: 864300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Nam
 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0834938272

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Bắc

 • Mã bưu điện: 864320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Bắc
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0856976518

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Lộc

 • Mã bưu điện: 864260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Lộc
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0886188979

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long

 • Mã bưu điện: 864540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0949411012

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sơn

 • Mã bưu điện: 864340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sơn
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0978363585

Bưu điện văn hóa xã Phú An

 • Mã bưu điện: 864350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú An
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0939807071

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Đức

 • Mã bưu điện: 864370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Đức
 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Nhơn, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0907815500

Bưu điện văn hóa xã Hội Xuân

 • Mã bưu điện: 864380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hội Xuân
 • Địa chỉ: Ấp Hội Trí, Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0834403242

Bưu điện văn hóa xã Long Tiên

 • Mã bưu điện: 864490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Tiên
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi B, Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0917224688

Bưu điện văn hóa xã Tân Phong

 • Mã bưu điện: 864400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phong
 • Địa chỉ: Ấp Tân Bường B, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0815825667

Bưu điện văn hóa xã Tam Bình

 • Mã bưu điện: 864510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Bình
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0329452900

Bưu điện văn hóa xã Ngũ Hiệp

 • Mã bưu điện: 864470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 0981091176

Đại lý bưu điện Hưng Long

 • Mã bưu điện: 864441
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hưng Long
 • Địa chỉ: Ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 02733828692

Bưu cục khai thác cấp 2 Cai Lậy

 • Mã bưu điện: 864150
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Cai Lậy
 • Địa chỉ: Sô´62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: 02733772029

Bưu cục văn phòng VP BDH Cai Lậy

 • Mã bưu điện: 864240
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BDH Cai Lậy
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy
 • Điện thoại: