Bưu điện văn hóa xã Gia Thuận

  • Mã bưu điện: 863160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Thuận
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông
  • Điện thoại: 0917842205