Bưu điện văn hóa xã Phù Khê

  • Mã bưu điện: 222230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Khê
  • Địa chỉ: Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: