Bưu điện KHL Gia Bình

  • Mã bưu điện: 223428
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Gia Bình
  • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: