Bưu điện văn hóa xã Bằng An

  • Mã bưu điện: 222860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng An
  • Địa chỉ: Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864399